Administratief en financieel beheer

Administratief en financieel beheer van het pand

Bij administratief en financieel beheer van een pand komen veel zaken kijken. Het brengt kopzorgen met zich mee die u liever wil uitbesteden zodat u zich kunt focussen op andere zaken. Met vraagstukken zoals hoe de juiste huurders gevonden worden, wat voor huurprijzen er gehanteerd moeten worden en wat te doen bij mutaties, ontzorgt FlexWonen NH.

De administratie van huurder(s)

Het vinden van geïnteresseerde huurkandidaten is meestal geen probleem. Het vinden van geschikte huurders daarentegen wel. FlexWonen NH heeft een eigen methode waarmee nauwkeurig gekeken wordt of de persoon aan de eisen voldoet. Na de toewijzing van de huurder wordt een contract opgesteld door onze contractspecialisten en dient de huurder te tekenen voor het huishoudelijk reglement. De administratie van de huurder is dan nog maar net begonnen, want hoe zorg je er voor dat er tijdig en voldoende huur wordt betaalt?

FlexWonen NH zorgt o.a. voor de verwerking van de binnengekomen huur. Met ons softwarepakket regelen wij zaken als huurverhogingen, verrekening servicekosten en het versturen van aanmaningen bij wanbetalingen geheel automatisch. Op deze manier werken wij efficiënt en snel. Alle documenten en correspondentie wordt geheel veilig opgeslagen in ons CRM systeem wat aan standaarden van de AVG privacywet voldoet.

De administratie van huurder(s)

Per kwartaal ontvangt de eigenaar een rapportage met daarin de inkomsten en uitgaven. Op deze afrekening staan de huurinkomsten, beheerskosten en eventuele gemaakte kosten voor het oplossen van technische problemen aan het pand.

Contract tekenen Flexwonen
Wat houdt administratief en financieel beheer precies in?

De administratieve en financiële handelingen die wij onder andere doen zien er als volgt uit:

  • De screening van huurders
  • Het opmaken van huurcontracten
  • De administratieve boekhouding
  • De jaarlijkse huurverhoging
  • Vaststellen voorschotten servicekosten
  • De jaarlijkse servicekosten afrekening
  • Monitoren aflopende contracten
  • Mutaties van kamers
  • Debiteuren en crediteuren administratie
  • Maand- en kwartaalrapportages voor de pandeigenaar

"U wordt volledig ontzorgd
en heeft nergens meer
omkijken naar."

Benieuwd hoe we dit voor u kunnen doen?

Wij gaan graag met u in gesprek!