Selectieprocedure

Selectieprocedure voor kandidaat huurders

Stap 1: de kandidaat huurder meldt zich aan op de website via het aanmeldformulier per locatie.

Stap 2: FlexWonen NH ontvangt de inschrijving en vraagt, indien wij nog niet met een kandidaat in overleg zijn, om aanvullende gegevens zoals bewijs van inkomen en legitimatie.

Stap 3: het netto-inkomen dient minimaal drie keer de maandelijkse kale huur te zijn. Dit betekent dat wanneer de kale huur € 350,- is, er een minimaal inkomen dient te zijn van € 1.050,- netto per maand om in aanmerking te kunnen komen.

Los van het inkomen wordt er ook gekeken naar waar u nu woonachtig bent. Zo zijn er gemeenten die de eis stellen dat alleen bewoners uit eigen gemeenten op een locatie kunnen wonen. Indien dit het geval is, wordt dit gecommuniceerd op de locatiepagina.

Stap 4: indien de kandidaat voldoet aan de eisen, wordt de kandidaat vervolgens uitgenodigd op de locatie om de woonplek te bekijken. Naast de bezichtiging van de woning betreft dit ook een intakegesprek met de beheerder die op de locatie woont en werkt. Hierin worden vragen gesteld zoals waarom de kandidaat hier wil wonen, wat zijn of haar dagbesteding is en wat iemand denkt te kunnen bijdragen om van de locatie een mooiere plek te maken c.q. te behouden.

Stap 5: vanuit het hoofdkantoor hoort de potentiële kandidaat per e-mail of hij/zij een woonplek aangeboden krijgt. Het kan zijn dat een kandidaat geen woning toegewezen krijgt. De reden van afwijzing wordt per e-mail gecommuniceerd aan de kandidaat.

FlexWonen tracht haar beschikbare woningen altijd passend toe te wijzen, waarmee bedoeld wordt dat FlexWonen er zorg voor wenst te dragen dat haar huurdersbestand een eerlijke afspiegeling vormt van de maatschappij.

Dat betekent dat FlexWonen altijd zelf een afweging maakt (waarbij FlexWonen nooit over één nacht ijs gaat) aan wie zij een beschikbare woning toe wenst te wijzen om dit te waarborgen.

Binnen FlexWonen NH wordt nooit een kandidaat afgewezen op basis van geslacht, leeftijd of etnisch- of culturele achtergrond.

FLW-NH_logo_RGB

Een alternatief voor géén woning

Op zoek naar een woning?

Bekijk wat wij voor u kunnen betekenen!