Leegstandsbeheer

Leegstandsbeheer voor uw pand

Leegstandsbeheer van een bedrijfspand, school of ander soort gebouw zorgt er voor dat het object niet in verval raakt. Het aanvragen van leegstandsbeheer gaat meestal via een melding richting de gemeente. Vervolgens maken we visueel zichtbaar, d.m.v. posters achter de ramen, dat het pand bewaakt wordt door leegstandsbeheer. Leegstandsbeheer wordt vaak ook ingezet ter voorbereiding op het transformeren van een pand naar (tijdelijke) bewoning zoals ook onder aan deze pagina te lezen is.

Alkmaar Voltastraat 1 flexwoon ruimte diverse kamers en ruimtes

De voordelen van leegstandsbeheer

Met een aantal huurders in uw pand zorgen we er voor dat het niet gekraakt wordt en dat verloedering tegen wordt gegaan. Immers, hoe langer uw pand leeg staat hoe groter de kans op vandalisme en achteruitgang.

Het inschakelen van een leegstandsbeheerder zorgt er daarnaast voor dat de waarde van uw pand in takt blijft. Ook is er met de huurders 24/7 toezicht op het pand zodat u met een gerust hard kan nadenken over een nieuwe invulling.

Door de nieuwe leegstandswet, waarin huurders beperkte huurbescherming hebben, is het voor eigenaren aantrekkelijker geworden om (tijdelijk) huurders te plaatsen. Als er een nieuwe invulling is voor het pand worden de leegstandscontracten per direct opgezegd en dienen de huurders binnen 3(?) maanden het pand te verlaten.

Bent u op zoek naar een leegstandsbeheerder?

Flexwonen ontzorgt volledig, neem contact met ons op om de mogelijkheden voor leegstandsbeheer te bespreken.

Liever uw pand transformeren tot een Flexwonen locatie?

Het transformeren van uw pand kan een interessante mogelijkheid zijn om alsnog het gewenste rendement te behalen. Flexwonen organiseert het gehele traject van de transformatie van uw pand tot aan de maandelijkse afrekening van uw rendement en de oplevering als u uw pand weer wilt gebruiken voor andere doeleinden.