Pandeigenaren

Transformatie van panden naar tijdelijk wonen

Een leegstaand pand levert voor de eigenaar niets op en kost alleen maar geld. Er kan worden gekozen voor leegstandsbeheer of voor transformatie van het pand naar (tijdelijk) wonen in de vorm van kamergewijze verhuur. Indien de locatie bijvoorbeeld over 3 of 5 jaar wordt herontwikkeld, is het interessant om de mogelijkheden te onderzoeken.

Zo wordt er gekeken of de investering naar tijdelijk wonen opweegt tegen de opbrengsten die hier uit gehaald kunnen worden. De investering kan per jaar worden afgeschreven tegenover de inkomsten die binnenkomen. Na aftrek van overige kosten blijft het netto rendement over.

FW_NH_pandeigenaar-image

Hoe ziet het transformatieproces van een pand er uit?

Bij Flexwonen NH werken wij met 5 fases. Dit start met de initiatief fase gevolgd door fase 2 ontwerp, voorbereiding en vergunningstraject. Fase 3 bestaat uit de verbouwing van het pand. Vervolgens in fase 4 wordt het beheer wat Flexwonen NH op zich neemt besproken. Het einde van de huurperiode wordt besproken in fase 5.

Ervaring

Flexwonen NH heeft inmiddels veel ervaring met dit soort situaties en neemt het gehele proces op zich. Het voordeel voor u? U wordt volledig ontzorgt en heeft nergens meer omkijken naar.

"U wordt volledig ontzorgd
en heeft nergens meer
omkijken naar."

Fases in stappen

01
Het initiatief

Bij een leegstaand pand wordt door Flexwonen NH onderzocht of het mogelijk interessant en haalbaar is voor (tijdelijke) exploitatie van woonruimtes. Indien dit het geval is wordt binnen 2 weken een voorstel gemaakt voor de eigenaar van het pand. In de tussentijd wordt contact gezocht met de gemeente. Er wordt onderzocht of er draagvlak is voor een tijdelijke functiewijziging naar woonruimte.  Als het tot een intentieovereenkomst komt tussen de eigenaar en Flexwonen NH volgt het deel “ontwerp, voorbereiding en vergunning”.

02
Ontwerp en financiering

In het ontwerp worden tekeningen vastgesteld en een definitieve begroting gemaakt. Ook wordt hierin een compleet projectplan opgenomen inclusief uitvoerige planning. Hier wordt de brandweer bij betrokken zodat de brandveiligheid van het pand gegarandeerd wordt.

03
Bouwvoorbereiding

In deze fase wordt ook de bouwvoorbereiding in gang gezet. De offertes worden opgevraagd bij aannemers, installateurs en andere onderaannemers om zo scherp in te kunnen kopen.

04
Vergunning

Voor een tijdelijke transformatieproject is een omgevingsvergunning nodig voor slopen en bouwen. Ook is een ontheffing van het bestemmingsplan vereist omdat de functie verandert. Daarnaast dient Flexwonen NH een verzoek in voor leegstandswetvergunning om het gebouw bij het einde van het contract op te leveren zoals afgesproken. U wordt door Flexwonen NH volledig ontzorgt in het vergunningstraject.

De grootte van de verbouwing hangt af van de hoeveelheid bestaande faciliteiten en of het om tijdelijke bewoning of definitieve bewoning gaat. Bij tijdelijke bewoning zijn het installeren van de juiste brandmeldinstallatie, het creëren van aanvullende sanitaire voorzieningen en de opsplitsing van kamers vaak de belangrijkste aanpassingen.

05
Contractbeëindiging

Als het einde van de huurperiode nadert, zorgt Flexwonen NH ervoor dat het pand weer leeg wordt opgeleverd aan de eigenaar. Op basis van de leegstandswetvergunning, welke wordt afgegeven door de gemeente, kunnen wij alle huurcontracten formeel beëindigen. Op deze manier kunt u uw pand weer vrij gebruiken voor een nieuwe invulling.

Benieuwd hoe we dit voor u kunnen doen?

Wij gaan graag met u in gesprek!