Woonunits plaatsen op braakliggende grond

Interessante locatie voor FlexWonen NH

Een braakliggend stuk grond kan een interessante locatie zijn voor het plaatsen van woonunits. De grond levert op deze manier inkomsten op. De vraag om woonruimte is groot wat het een relatief veilige investering maakt met een goed rendement. Daarnaast zijn de woonunits verplaatsbaar, indien de grond maar een bepaalde periode beschikbaar is.
Om een locatie met woonunits te realiseren dienen een aantal stappen te worden doorlopen. Hier zijn de onderstaande partijen bij betrokken:

  • Grondeigenaar
  • Investeerder (dit kan uiteraard ook de grondeigenaar zijn)
  • Desbetreffende gemeente
  • FlexWonen NH

Allereerst wordt door FlexWonen NH onderzocht of de locatie mogelijk interessant kan zijn voor het plaatsen van woonunits. Hier wordt onder andere gekeken naar de ligging van de grond, huidige bestemming en de hoeveelheid vierkante meters. Vervolgens maken wij binnen 14 dagen een investeringsbegroting en plattegrond met het aantal woonunits dat geplaatst kan worden. Als het tot een intentieovereenkomst komt tussen de grondeigenaar en FlexWonen NH wordt gestart met fase 2, vergunningen en ontwerp.

Afhankelijk van de huidige bestemming die op het stuk grond zit starten we met de vergunningsaanvraag. FlexWonen NH zorgt voor het indienen van de omgevingsvergunning voor het tijdelijk wijzigen van de bestemming. Dit proces duurt 8 weken met vervolgens maximaal 6 weken bezwaartermijn. Daarnaast dient FlexWonen NH een verzoek in voor leegstandswetvergunning om de units bij het einde van het contract leeg op te kunnen leveren.

Artist Puikman 3

Het proces van grond naar FlexWonen NH locatie

In het proces vanaf het idee van de grondeigenaar tot aan het volledige beheer van de woonunits zijn wij gespecialiseerd. FlexWonen NH verzorgt het gehele traject bestaande uit concept plan, vergunningen en het verhuren en beheren van de locatie.

 

In het proces vanaf het idee van de grondeigenaar tot aan het volledige beheer van de woonunits zijn wij gespecialiseerd. FlexWonen NH verzorgt het gehele traject bestaande uit concept plan, vergunningen en het verhuren en beheren van de locatie.

01
Buurtbewoners

In het vergunningstraject betrekken wij ook de buurtbewoners. Door een inloopavond te organiseren houden wij de buurt op de hoogte van onze plannen. Op deze manier is de buurt betrokken bij het project, wat als zeer positief wordt ervaren.

In de tussentijd wordt gekeken naar een geschikt ontwerp voor de units dat passend is in de omgeving. Dit wordt bij het complete projectplan opgenomen inclusief een uitvoerige planning. Hier wordt de brandweer bij betrokken zodat de brandveiligheid van de woonunits gegarandeerd wordt.

02
Investering

Om de woonunits te kunnen financieren is een investeerder nodig. Daarom stellen wij een exploitatiebegroting voor aan investeerders uit eigen netwerk en indien gewenst aan dat van de grondeigenaar zelf. Na akkoord van de investeerder kan gestart worden met de realisatie en beheer.

Voordat de woonunits geplaatst kunnen worden dient de grond bouwrijp te worden gemaakt. Dit betekent het aanleggen van de infrastructuur en ervoor zorgen dat de units op de juiste fundering worden geplaatst. Daarnaast heeft dit betrekking op het aanleggen van de riolering, water, elektra etc.

03
Sociaal, administratief en technisch beheer

FlexWonen NH zorgt voor geschikte huurders door middel van een uitgebreide screening. De werving wordt gedaan via de website en social media. Daarnaast hebben wij inmiddels een flinke database opgebouwd van woningzoekenden. FlexWonen NH ontzorgt hierin volledig door zowel administratief, technisch en sociaal beheer op zich te nemen. U heeft geen zorgen over het innen van de huur, mutaties van huurders en de afrekening van servicekosten. FlexWonen NH verzorgt de verhuuradministratie. U ontvangt per kwartaal een rapportage en een definitieve afrekening. Op deze manier heeft u een duidelijk overzicht van de inkomsten en uitgaven van de woonunits.

Als het einde van de afgesproken periode nadert, zorgt FlexWonen NH ervoor dat de woonunits weer leeg worden opgeleverd aan de eigenaar. Indien gewenst kunnen de woonunits worden verkocht of worden verplaatst. Op basis van de leegstandswetvergunning, welke wordt afgegeven door de gemeente, kunnen wij alle huurcontracten formeel beëindigen. Op deze manier zorgen we er voor dat alle huurders tijdig vertrekken

Benieuwd hoe we dit voor u kunnen doen?

Wij gaan graag met u in gesprek!